Instrukcja obsługi aplikacji PRJ.


w celu zalogowania się do aplikacji należy w rzeglądarce wpisać adres http://10.209.13.75/PRJ/ w sieci firmowej lub http//88.199.43.230:20080/PRJ/ w przypadku dostępu z zewnątrz. Zalogowanie się do aplikacji następuje po przez wpisanie loginu i hasła oraz daty obowiązywania rozkładu jazdy. WAŻNE! Datę należy wpisać w formacie 2012/2013 lub 2013/2014 itd.

PKP Intercity

Po zalogowaniu się przejdź do zakładki Pobierz rozkład na górze strony. Następnie należy wpisać numer pociągu np. 35202, wybrać dzień kursowania i zatwierdzić przyciskiem („Pobierz rozkład PDF”).

PKP Intercity

Po potwierdzeniu formularza system przeszukam bazę danych SKRJ w poszukiwaniu rozkładów. Jeżeli zostaną znalezione rozkłady spełniający zadane kryteria system PRJ wyświetli tabelę wraz z linkami do pobrania plików PDF („Pobierz PDF").

PKP Intercity

Czas oczekiwania na odpowiedź systemu zależy od kryteriów wyszukiwania oraz prędkości łącza internetowego. Niektóre wyszukiwania mogą potrwać nawet kilka minuta, aby zoptymalizować czas wyszukiwania rozkładów staraj się podać numer pociągu jak najbardziej precyzyjnie. W celu rozszerzenia zapytania należy wpisać kilka początkowych cyfr z numeru pociągu np. 35. Wówczas aplikacja zwróci wszystkie pociągi zaczynające się od danych cyfr. W celu pobrania rozkładu jazdy należy wybrać kliknąć („Pobierz PDF”), obok wybranego numeru pociągu.

PKP Intercity PKP Intercity

W przypadku braku wybranego rozkładu jazdy proszę się upewnić czy wybrany jest poprawny rozkład jazdy. Cały czas widoczny jest w prawym górnym rogu.

PKP Intercity